Corsomaandag arrangement

Corsomaandagarrangement

Nieuwe voorzitter stichting bloemencorso en benoeming erelid

Persbericht

30 oktober jl. is Jos Jochems door de raad van buurtschappen herkozen als bestuurslid en tevens aangesteld als de nieuwe voorzitter van de stichting! Ad van Loon is benoemd als erelid van de Stichting Bloemencorso voor zijn vele verdiensten in het kader van de veiligheid van Bloemencorso Zundert.