Ontwerp

Werkwijze ontwerpkeuze

In 2022 is de ontwerpkeuze binnen de Klein-Zundertse Heikant geëvalueerd. Op basis van de resultaten van die evaluatie is de huidige werkwijze bijgesteld naar onderstaande werkwijze.

  1. De ontwerper  *) wordt in eerste instantie gekozen voor een periode van 1 jaar. Na 1 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden tussen bestuur en ontwerper *). Wanneer beide partijen akkoord zijn, krijgt de ontwerper *) nog maximaal 2 jaar de mogelijkheid om te ontwerpen.
    Na maximaal 3 jaar volgt er altijd een nieuwe ontwerpersverkiezing. Een ontwerper kan ook een ontwerp indienen met de intentie om minder dan 3 jaar te ontwerpen.
  2. De ontwerper moet lid zijn van de buurtschap.
  3. Gekozen wordt op basis van een ontwerp; het is aan de ontwerper om deze al dan niet uit te werken in een maquette.
  4. Intentie om te ontwerpen indienen vóór 23 oktober. Definitieve ontwerp indienen voor 1 december.
  5. De verkiezing vindt plaats in een aparte verkiezingsvergadering.
  6. Ontwerpers stemmen zelf niet mee.

Lees meer: Werkwijze ontwerpkeuze