Ontwerp

Ontwerpers

In 2018 zijn Joost van Puijenbroek & Ad Quirijnen voor 3 jaar gekozen als ontwerpers van Den Heikant.
Voor 2018 ontwierpen zij "Corsorkaan".

 
 

Werkwijze ontwerpkeuze

In 2010 is de ontwerpkeuze binnen de Klein-Zundertse Heikant geëvalueerd. Met de resultaten van die evaluatie is volgende werkwijze gevormd.

  1. De ontwerper *) wordt gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar.
  2. Na 3 jaar volgt altijd een nieuwe ontwerpersverkiezing. Een ontwerper kan ook een ontwerp indienen met de intentie om minder dan 3 jaar te ontwerpen.
  3. De ontwerper hoeft geen lid van de buurtschap te zijn
  4. Gekozen wordt op basis van een ontwerp; het is aan de ontwerper om deze al dan niet uit te werken in een maquette.
  5. Aanmelden voor 1 december
  6. De verkiezing vindt plaats in een aparte verkiezingsvergadering
  7. Ontwerpers stemmen zelf niet mee 

Lees meer: Werkwijze ontwerpkeuze